Nordea Game Show!

Hej gänget, nu är det dags för Game Show! 

Vi deltar i en egen Game show med 45 minuters nöje och tävling. 

Använd datorn för att följa showen via videokonferens och använd mobiltelefonen som svars knappar.

Välkomna att vara med!

Du kan ansluta från kl 16.25 torsdagen den 17 september. Klockan 16.30 startar programmet och vi är färdiga cirka kl 17.15.

För video, klicka på länken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A86624d38f3da44b5a4a4d97836fe7700%40thread.tacv2/1600341662322?context=%7B%22Tid%22%3A%22f8bec4db-238f-47e0-8e1d-c47d7aa3bdb0%22%2C%22Oid%22%3A%2273dea3b8-e155-4a59-b868-15aa4762610e%22%7D

För att kunna använda din telefon som buzzer, gå till www.onairbuzzer.com

För bästa upplevelse, stäng av skärmsläckaren på din telefon så att du snabbt har tillgång till telefonen.